Tango jest wspólną chwilą — Wywiad z Carlosem Gavito

Tań­czy­my muzy­kę, a nie kro­ki. Każ­dy, kto uwa­ża, że tań­czy dobrze, nigdy nie myśli o kro­ku, któ­ry ma zamiar zro­bić, to, na czym mu zale­ży, to że podą­ża za muzy­ką. Widzisz, jeste­śmy mala­rza­mi, malu­je­my muzy­kę sto­pa­mi. Muzy­cy gra­ją na instru­men­cie i uży­wa­ją pal­ców, dło­ni. Tan­ce­rze uży­wa­ją pal­ców u stóp.

Czytaj dalej
X