Sala Redutowa

Najdłuższy sylwester tangowy w Polsce

1 listopada 2013 Grzegorz Wdowiak 2

Już od 28. grud­nia będziemy mogli bawić się na wiel­kim syl­we­strze tan­go­wym na połu­dniu Pol­ski. W pla­nach cztery dni (i noce, przede wszyst­kim noce) zabawy w Bielsku-Białej i… gór­skim schro­ni­sku w Beski­dzie Śląskim

1 3 4 5 6 7 20