cover

TANGOStan Quintet na Walentynki

9 lutego 2015 Grzegorz Wdowiak 1

Tan­go­Stan Quin­tet to zespół zło­żony z 5 wyróż­nia­ją­cych się muzy­ków, absol­wen­tów Aka­de­mii Muzycz­nych, któ­rych połą­czyła miłość do tanga i muzyki Astora Piazzolli.

dlon

Kto może uczyć tanga?

29 stycznia 2015 Grzegorz Wdowiak 18

Czy nauczy­ciel tanga może być nie­znany w środo­wi­sku? Czy tanga można uczyć nie cho­dząc na milongi? Czy takie tango to jesz­cze tango argen­tino? Wła­ści­wie to kto może nazwać się nauczy­cie­lem tanga?

1 2 3 4 20