Kontakt

Tan­go Nuestro
ul. Wro­cław­ska 21/11
61–838 Poznań

KONTAKTY

redak­cja TN
Michał Kacz­ma­rek
tangonuestropl@gmail.com
tel. 793 963 700

Maria Kow­nac­ka
tangonuestropl@gmail.com
tel. 783 435 120

zało­ży­ciel­ka TN
Kin­ga Woja­czek
kinga@tangonuestro.pl

X