luty, 2018

16lut(lut 16)17:0018(lut 18)17:00Winter Tango Challenge - Lanckorona 201817:00 - 17:00 (18) Lanckorona, Lesser Poland Voivodeship, Lanckorona Województwo:małopolskieKategoria:Warsztaty

Więcej

Szczegóły wydarzenia

English version below
— — — —
Zapraszamy na czwartą edycję Winter Tango Challenge, czyli bardzo intensywnych warsztatów tangowych. Zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli. W piątek dwie lekcje, w sobotę i niedzielę po trzy lekcje. Każda z nich trwa 1,5 h. W piątek i sobotę przewidziana jest milonga.

Maestros:
Malachai Payne (USA) i Candela Ramos (Argentyna)
Tymoteusz Ley i Agnieszka Stach

Fundamentem warsztatów jest:
-intensywność (3 lekcje po 1,5h oraz milonga każdego dnia),
-równoległe prowadzenie warsztatu przez dwie pary nauczycielskie,
-program szczegółowo zgłębiający określony temat, w przeciwieństwie do wiedzy ciekawostkowej,
-autorska metodyka nauki tanga oparta na zasadach Mistrzowskiego Treningu,
-małe grupy wyselekcjonowane według poziomu tańca, w tym jedna grupa na bardzo wysokim poziomie zaawansowania,
-dbałość organizatorów o prawdziwą integrację grupy oraz nieformalną atmosferę

Efektem tych starań ma być umożliwienie tancerzom wprowadzenie trwałej zmiany w ich sposób pojmowania tanga i tańczenia. Tango Challenge jest z pewnością sposobem na przełamanie efektu plateau, czyli wrażenia całkowitego zatrzymania w rozwoju.

Pary maestros, które uczą podczas warsztatów nie muszą i zwykle nie mają wspólnej techniki czy estetyki tańca. Zróżnicowanie to jest celowe i przynosi świetne efekty dla grupy. Po przejściu całego warsztatu uczniowie zaczynają rozumieć, że tango jest jedno, a różne techniki mają wspólne źródło i dzięki takiemu połączeniu mogą sami wybrać co stanowi fundament ich tańczenia tanga. To co łączy obydwie pary to metodyka, która szczegółowo przedstawia motorykę ruchu i uczy zrozumienia skąd ten ruch się bierze. Tango Challenge to właśnie takie miejsce, gdzie w skupieniu można przeanalizować jak nasze ciało zachowuje się prowadząc, czy podążając i dojść do prawdziwe organicznego ruchu.

Jacy są uczestnicy Tango Challenge? Są to w większości młodzi ludzie z Polski ale również z różnych stron Europy. To osoby, które potrafią łączyć umiejętność bardzo zdyscyplinowanego treningu w ciągu dnia z szalonymi imprezami nocą. Za każdym razem czujemy się bardzo wyróżnieni, że tak barwne i ciekawe osobowości chcą oddać się właśnie w nasze ręce.

Miejsce:
Lanckorona, 40 km na południe od Krakowa

Ceny warsztatów
Przy wpłacie przed 1 grudnia:
391 zł – dla regularnych uczniów tangonuevo.pl oraz uczestników poprzednich Zmagań Tangowych w Lanckoronie i Koszalinie
506 zł – dla nowych uczestników

Przy wpłacie po 1 grudnia:
450 zł – dla regularnych uczniów tangonuevo.pl oraz uczestników poprzednich Zmagań Tangowych w Lanckoronie i Koszalinie
565 zł – dla nowych uczestników

O zapisie decyduje kolejność wpłat bezzwrotnej zaliczki w kwocie 100 zł gotówką lub przelewem bankowym. Udział w milongach jest darmowy dla wszystkich uczestników warsztatów.

Ceny noclegów
Hotel Modrzewiówka przygotował dla nas specjalną ofertę, tylko na okres warsztatów:
cena za osobę w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem 139zł/ os
cena za osobę w pokoju 2 osobowym ze śniadaniem 99zł/ os
cena za osobę w pokoju 3 osobowym ze śniadaniem 89zł/ os
cena za osobę w pokoju 4 osobowym ze śniadaniem 79zł/ os
Cena obiadokolacji od 25 zł (zupa +danie główne) w zależności od menu.

Jak się zarejestrować? Napisz do nas: kontakt@tangochallenge.pl

Przyjmujemy zgłoszeni wyłącznie w parach. Możesz poinformować organizatorów, że poszukujesz pary.

Zastrzegamy sobie możliwość samodzielnego przypisania uczestników do grup o określonym poziomie zaawansowania. Celem selekcji uczestników jest wyłącznie stworzenie grup o wyrównanym poziomie umiejętności. Warsztaty przeznaczone są dla osób o średnio-zaawansowanym i zaawansowanym poziomie nauki. Osoby, które nie są znane organizatorom osobiście, będą proszone o wysłanie krótkiego filmu z prezentacją swoich umiejętności.

Organizatorem Zmagań Tangowych jest szkoła tango-nuevo.pl z siedzibą w Krakowie, reprezentowana przez Tymoteusza Leya i Agnieszkę Stach

Napisz do nas: kontakt@tangochallenge.pl
www.tangochallenge.pl

— — — —
We would like to invite you to the fourth edition of Winter Tango Challenge—exceptionally intense tango workshops. Classes will take place from Friday to Sunday: two classes on Friday and three
on both Saturday and Sunday. Each class will last 1.5 hour and we also plan to have a Friday and Saturday milonga.

Maestros:
Malachai Payne (USA) and Candela Ramos (Argentina)
Tymoteusz Ley and Agnieszka Stach

The foundations of the workshops consist in:
– intensity (three 1.5-hour long lessons and a milonga each day),
– teaching led concurrently by two teaching couples,
– a program thoroughly exploring a particular subject instead of vaguely related titbits,
– an authorial methodics of tango teaching based on the principles of Mastery Training,
– small groups of participants selected in accordance with their dancing level, including one highly
advanced group,
– the organizer’s diligent concern for real integration of the group and an informal atmosphere.

All these efforts shall enable the dancers to introduce a lasting change in their apprehension of tango and dancing. Tango Challenge is a proven way to break the plateau effect, or the
experience of complete stagnancy in your development.
The two couples of maestros who teach during the workshops usually do not—nor do they need to—share the same dance technique or aesthetics. This diversification is purposeful and results
in great benefits for the students. Completing the workshops, participants begin to understand that there is one tango and that different techniques have a common source. This combination
allows them to make independent choices as to the foundations of their own way of dancing. Both teaching couples use the same methodics, which explores the detailed mechanics of movement
and leads to the understanding of the origins of movements. Tango Challenge is the very place where we can analyze how our bodies behave when leading or following, and achieve truly
organic motility.

What are the Tango Challenge participants like? Most of them are young people from Poland as well as other parts of Europe. They have the ability to combine strict training discipline during the
day and wild parties in the night. Each time, we feel truly distinguished that such vibrant and interesting personalities wish to trust themselves in our hands.

Venue:
Lanckorona, 40 km south from Cracow

Workshop prices
For payments made by December 1st:
PLN 391—for regular students of tangonuevo.pl and participants of the previous Tango
Challenge in Lanckorona or Koszalin
PLN 506—for new participants
For payments made after December 1st:
PLN 450—for regular students of tangonuevo.pl and participants of the previous Tango Challenge in Lanckorona or Koszalin
PLN 565—for new participants
Registration will be accepted on a first come first served basis upon the payment of a nonrefundable advance of PLN 100 in cash or via bank transfer. Participation in milongas is free of charge for all participants of the workshops.

Accommodation prices
The Modrzewiówka Hotel prepared for us a special offer valid only for the duration of the workshops:
PLN 139 for a singe room with breakfast
PLN 99 for a double room with breakfast
PLN 89 for a triple room with breakfast
PLN 79 for a quadruple room with breakfast
Dinner (soup + main course) from PLN 25 depending on the menu.
How to register? Drop us a message: kontakt@tangochallenge.pl

We accept applications from couples only. You can inform the organizers that you look for a partner.

We reserve the right to assign participants to groups of specific levels at our own discretion. The sole aim of this selection is to create groups of participants on a similar level of skills. The
workshops are dedicated to intermediate and advanced dancers. Persons with whom the organizers are not personally familiar will be asked to provide a short film presenting their skills.

The Tango Challenge workshops are organized by the tango-nuevo.pl school established in Cracow and represented by Tymoteusz Ley and Agnieszka Stach

Drop us a message: kontakt@tangochallenge.pl
www.tangochallenge.pl

Czas

16 (Piątek) 17:00 - 18 (Niedziela) 17:00

Lokalizacja

Lanckorona, Lesser Poland Voivodeship

Lanckorona

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X