Byle­śmy umieli tań­czyć nie gorzej od Fran­cu­zów” — Tango w polskiej prasie z 1913 roku

Tan­go argen­tyń­skie zaczę­ło swo­ją karie­rę w Pol­sce sto lat temu — w roku 1913. W „Tygo­dni­ku Ilu­stro­wa­nym” z tam­te­go roku prze­czy­ta­cie, jak było postrze­ga­ne.

„Byle­śmy umieli tań­czyć nie gorzej od Fran­cu­zów” — Tango w polskiej prasie z 1913 roku" href="http://tangonuestro.pl/2013/03/30/tango-w-polskiej-prasie-z-1913/">Czytaj dalej
X