OCHO PASOS czyli tango w poznańskim teatrze

Dwa tygo­dnie dzie­lą nas od wyjąt­ko­we­go wyda­rze­nia. Tym razem wszyst­kie dro­gi tan­go­we zapro­wa­dzą nas do Pozna­nia, gdzie 6–8 lute­go odbę­dzie się Ocho Pasos.

OCHO PASOS czyli tango w poznańskim teatrze" href="http://tangonuestro.pl/2015/01/21/ocho-pasos-tango-poznanskim-teatrze/">Czytaj dalej
X