Andres Laza Moreno & Luciana Arregui / warsztaty w Poznaniu

Po raz pierw­szy w Pol­sce! Po raz pierw­szy w Pozna­niu! Andres Laza More­no & Lucia­na Arre­gui! 1–3 GRUDNIA 2017. Warsz­ta­ty odby­wa­ją się w ramach Mię­dzy­na­ro­do­we­go

& Luciana Arregui / warsztaty w Poznaniu" href="http://tangonuestro.pl/2017/11/16/andres-laza-moreno-luciana-arregui-warsztaty-poznaniu/">Czytaj dalej
X