II Krakow Summer Tango Weekend — zapraszamy na warsztaty

Przed nami kolej­ny tan­go­wy week­end. Tym razem wybie­ra­my się na połu­dnie gdzie już od piąt­ku roz­pocz­nie się już po raz dru­gi Kra­kow­ski Let­ni Tan­go­wy Week­end.

II Krakow Summer Tango Weekend — zapraszamy na warsztaty" href="http://tangonuestro.pl/2014/08/11/ii-krakow-summer-tango-weekend-zapraszamy-warsztaty/">Czytaj dalej

Mężczyzna, który tańczył tango” Arturo Perez — moja bardzo osobista recenzja.

Mecha Inzun­za jest żoną zna­ne­go kom­po­zy­to­ra. Boga­ta od zawsze, pięk­na, pocią­ga­ją­ca, nie­zwy­kła. Pro­wa­dzi bez­tro­skie życie.

„Mężczyzna, który tańczył tango” Arturo Perez — moja bardzo osobista recenzja." href="http://tangonuestro.pl/2013/11/16/mezczyzna-ktory-tanczyl-tango-recenzja/">Czytaj dalej
X