Vamos Corazon – Tango Festiwal Bielsko-Biała (31.05-3.06)

[ English version below ]
Zapraszamy na „VAMOS CORAZON” TANGO FIESTA FESTIWAL do Metrum Jazz Club, Partyzantów 22, Bielsko-Biała.
* 31.05 (czwartek) zaczynamy Befor Milongą (Milonga eM) od 20:00 do 23:59 także w Metrum Jazz Club (świetna, drewniana podłoga, doskonała akustyka)
* 01.06 (piątek) startujemy Milongą popołudniową od 19:30 (TDJ Jonas Maria Joma) a potem Nocną do 2:0 (TDJ Roman Hatalak)
(17:30 -19:00 warsztaty z Gaią i Leandro)

* 02.06 (sobota) Milonga Popołudniowa od 17:30 – 21:30 (TDJ Arletta Sadowska, Wroclaw)
(Warsztaty 10:30 do 17:00)
a potem
od 21:30 GALA MILONGA LIVE- gra na żywo ORQUESTA PASIONAL (Moskwa, Rosja) ok. 21:30.
W trakcie pokaz tanga: Gaia Pisauro & Leandro Furlan.
22:30 – 2:00 TDJ Jonas Maria Joma (DE)

* 03.06 (niedziela) 17:00 -20:00 Milonga popołudniowa (TDJ Ula Wojtkowiak
a od 20:00 koncert & Milonga live Orquesta Pasional (Moskwa, Rosja),
po koncercie do 2:00 Nocna Milonga (TDJ Krzysztof Rumiński)
===================
Nasz TDJ Team (alfabetycznie):
Roman Hatalak (Kraków)
Lechosław Hojnacki (Bielsko-Biała)
Jonas Maria Joma (Kolonia, Niemcy)
Krzysztof Rumiński (Toruń)
Arletta Sadowska (Wrocław)
Urszula Wojtkowiak (Warszawa)
====================
STRONA GŁÓWNA: http://festival.etaniec.org/
PROGRAM: bit.do/festivalito
===============
Naszymi gośćmi będzie doskonale znana na świecie para instruktorska: GAIA PISAURO I LEANDRO FURLAN (Włochy/Argentyna/ obecnie Berlin (DE)) https://www.youtube.com/watch?v=K_VIpdVRgCA która poprowadzi warsztaty piątek-sobota-niedziela (01-03 czerwca) oraz wystąpi w pokazie na wieczornej, sobotniej GALA MILONGA podczas koncertu i milongi live ORQUESTA PASIONAL.
TEMATY WARSZTATÓW: http://festival.etaniec.org/p/instruktorzy.html
============
W sobotę 02.06 ok 21:30 zapraszamy na parkiet na milongę live,do muzyki jednej z najlepszych zespołów tangowych ORQUESTA PASIONAL (Moskwa, Rosja) która zagra także drugi raz w niedzielę 03.06 o godz. 20:00.
https://www.youtube.com/watch?v=dijhOOlwQok
==========
CENY:
# BILET FESTIWALOWY 120 PLN (wszystkie milongi z wyjątkiem Befor party) ( w cenie także te dwie z koncerfami Orquesta Pasional!)
# WEJŚCIÓWKI NA POSZCZEGÓLNE DNI 45 PLN za każdy dzień (50 PLN przy wejściu)
# WARSZTATY FULLPASS 3 DNI (9 h) – 300 PLN (33,3 zł/h,
9 godzin warsztatów.
3 Bloki (4,5 h) 160 zł, 2 Bloki 3h) 100 zł, pojedyncze wejście 1,5 h 60 zł.
szczególy na stronie:http://festival.etaniec.org/p/instruktorzy.html
============


Witamy wszystkich, cieszymy się, że będziecie z nami!
Miejsce wszystkich milong, to doskonale sprawdzony na milongach, niezwykle klimatyczny klub jazzowy z doskonałą akustyką i świetnym parkietem:
Metrum Jazz Club, Partyzantów 22, Bielsko-Biała (obok duży, bezpłatny parking).
Miejsce warsztatów:
aula Wyższej Szkoły Biznesu im.Tyszkiewicza, ul. Nadbrzeżna 12, Bielsko-Biała. Duża sala, drewniany parkiet, bezpłatny, wewnętrzny parking.
==========
Zapraszamy do Bielska-Białej na 4 dni tanga!
Info: Anna Pietruszewska +48 601 461 366
www.bbtango.pl
————————-
Welcome to „VAMOS CORAZON” TANGO FIESTA FESTIVAL. to Metrum Jazz Club, Partyzantów 22, Bielsko-Biała.
* We start with Befor Milonga 31.05 (Thursday) from 20:00 to 23:59 in the Metrum Jazz Club.

* 01.06 (Friday) start with an afternoon Milonga from 19:30 (TDJ Jonas Maria Joma) and then Nocna to 2:0 (TDJ Roman Hatalak)
(17:30 -19:00 workshops with Gaia and Leandro)

* 02.06 (Saturday) Milonga Afternoon from 17:30 – 21:30 (TDJ Arletta Sadowska, Wroclaw)
(Workshops 10:30 to 17:00)
and then
from 21:30 GALA MILONGA LIVE- live game ORQUESTA PASIONAL (Moscow, Russia) around 21:30.
During the tango show: Gaia Pisauro & Leandro Furlan.
22:30 – 2:00 TDJ Jonas Maria Joma (DE)

* 03.06 (Sunday) 17:00 -20: 00 Milonga Afternoon (TDJ Ula Wojtkowiak
and from 20:00 concert & Milonga live Orquesta Pasional (Moscow, Russia),
after the concert until 2:00 Nocna Milonga (TDJ Krzysztof Rumiński)
===================
Our TDJ Team (alphabetically):
Roman Hatalak (Krakow)
Lechosław Hojnacki (Bielsko-Biała)
Jonas Maria Joma (Cologne, Germany)
Krzysztof Rumiński (Toruń)
Arletta Sadowska (Wrocław)
Urszula Wojtkowiak (Warsaw)
====================
HOME PAGE: http://festival.etaniec.org/
PROGRAM: bit.do/festivalito
===============
Our guests will be a well-known pair of instructors in the world: GAIA PISAURO AND LEANDRO FURLAN (Italy / Argentina / currently Berlin (DE)) https://www.youtube.com/watch?v=K_VIpdVRgCA which will lead the workshop Friday-Saturday-Sunday ( 01-03 June) and will perform in the show on the evening, Saturday GALA MILONGA during the concert and milonga live ORQUESTA PASIONAL.
THEMES OF WORKSHOPS: http://festival.etaniec.org/p/instruktorzy.html
============
On Saturday, 02.06, around 21:30, we invite you to the live dance floor, to the music of one of the best tango bands ORQUESTA PASIONAL (Moscow, Russia) which will also play the second time on Sunday, June 3 at 20.00.
https://www.youtube.com/watch?v=dijhOOlwQok
==========
PRICES:
# FESTIVAL TICKET PLN 120 (all milongas with the exception of Befor party) (including the two with Orquesta Pasional concerts!)

# INPUTS FOR INDIVIDUAL DAYS PLN 45 for each day (PLN 50 at the entrance)

# WORKSHOPS FULLPASS 3 DAYS (9 h) – 300 PLN (33.3 PLN / h,
9 hours of workshops.
3 Blocks (4.5 h) PLN 160, 2 Blocks 3h) PLN 100, single entry 1.5 h 60 PLN.
details are available at: http: //festival.etaniec.org/p/instruktorzy.html
============
We welcome everyone, we are glad that you will be with us!

The place of all milongas is a perfectly-proven milongas, extremely atmospheric jazz club with excellent acoustics and a great dance floor:
Metrum Jazz Club, Partyzantów 22, Bielsko-Biała (next to a large, free parking lot).
Place of workshops:
the auditorium of the Tyskiek Academy of Business, ul. Nadbrzeżna 12, Bielsko-Biała. Large hall, wooden parquet, free, internal parking.
==========
We invite you to Bielsko-Biała for 4 days of tango!
Info: Anna Pietruszewska +48 601 461 366
www.bbtango.pl

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Maria Kownacka

Z wykształcenia historyczka, z zawodu graficzka, tańczy odkąd pamięta. Kiedy nie tańczy, nie oddycha. Redaktorka Tango Nuestro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X