OCHO PASOS czyli tango w poznańskim teatrze

DSC05326

Dwa tygo­dnie dzielą nas od wyjąt­ko­wego wyda­rze­nia. Tym razem wszyst­kie drogi tan­gowe zapro­wa­dzą nas do Pozna­nia, gdzie 6–8 lutego odbę­dzie się Ocho Pasos.

W pro­gra­mie:

6 lutego (piątek)

godz. 16:00 spa­cer po Pozna­niu z prze­wod­ni­kiem
godz. 20:00 „noche de Buenos Aires” — wie­czór argen­tyń­ski w hostelu Poco Loco
godz: 21:30 Milonga Biforka, DJ Joh Cabrera

7 lutego (sobota)


warsz­taty z Joh Cabrerą w Teatrze Ósmego Dnia
godz. 20:00 „Nuevos Aires” — kon­cert Ariela Rami­reza z zespo­łem
godz. 21:15 Milonga Grande z setami muzyki na żywo, DJ Ariel Ramirez

8 lutego (niedziela)

warsz­taty z Joh Cabrerą w Teatrze Ósmego Dnia
godz. 14:00 spa­cer po Pozna­niu z prze­wod­ni­kiem
godz. 16:00 Milonga Afterka, Scena Pod Minogą

ariel
Kon­cert i Milonga 7 lutego odbędą się w Teatrze Ósmego Dnia. Orga­ni­za­to­rzy zapew­niają, że kli­mat tego miej­sca jest nie­po­wta­rzalny! Ceny bile­tów są bar­dzo przy­stępne: Milonga grande wraz z kon­cer­tem — 60 zł.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje znaj­dzie­cie na stro­nie wyda­rze­nia na face­bo­oku.

Wyda­rze­nie zostało objęte patro­na­tem Tango Nuestro.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.