Festiwal Wawel Tango — kolejna edycja już za moment!

Już w czwar­tek rusza kolej­na edy­cja kra­kow­skie­go festi­wa­lu Wawel Tan­go. Cze­ka­ją nas czte­ry dni tań­ca i muzy­ki, a ska­la przed­się­wzię­cia powin­na zado­wo­lić każ­de­go — przed nami „27 warsz­ta­tów, 12 milong, tan­go cafes i after­par­ty. 4 pary maestros, 3 orkie­stry gra­ją­ce na milon­dze, kil­ku­na­stu DJ-ów.”

Cze­go chcieć wię­cej?

Zatań­czą dla nas Endre Sze­ghal­mi z Marią Glotz, Hora­cio Godoy z Mag­da­le­ną Gutier­rez, Este­ban More­no z Clau­dią Code­ga i Erne­sto Bal­ma­ce­da ze Stel­lą Baez.

Zagra­ją orkie­stry Sexte­to Milon­gu­ero, Quin­te­to Angel, Tri­ni­dad Arfo oraz DJe z Pol­ski i zagra­ni­cy.

Po wię­cej infor­ma­cji oraz bile­ty zapra­sza­my na stro­nę festi­wa­lu.

Podziel się
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
identicon

Tango Nuestro

Tango Nuestro jest serwisem poświęconym tangu argentyńskiemu w Polsce. Znajdziesz u nas katalog milong i instruktorów w całym kraju, informacje na temat nadchodzących wydarzeń, bazę ciekawych artykułów, tablicę ogłoszeniową i wiele innych ciekawych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

X