Ostatnie artykuły

sylwester
La-Endorfina_koncepcja6_5do1
Plac2
cover

TANGOStan Quintet na Walentynki

Tan­go­Stan Quin­tet to zespół zło­żony z 5 wyróż­nia­ją­cych się muzy­ków, absol­wen­tów Aka­de­mii Muzycz­nych, któ­rych połą­czyła miłość do tanga i muzyki Astora Piazzolli.

dlon

Kto może uczyć tanga?

Czy nauczy­ciel tanga może być nie­znany w środo­wi­sku? Czy tanga można uczyć nie cho­dząc na milongi? Czy takie tango to jesz­cze tango argen­tino? Wła­ści­wie to kto może nazwać się nauczy­cie­lem tanga?

ariel

OCHO PASOS czyli tango w poznańskim teatrze

Dwa tygo­dnie dzielą nas od wyjąt­ko­wego wyda­rze­nia. Tym razem wszyst­kie drogi tan­gowe zapro­wa­dzą nas do Pozna­nia, gdzie 6–8 lutego odbę­dzie się Ocho Pasos.

starsze artykuły »

Blogi

Newsletter Tango Nuestro
Podaj swój e-mail, aby dopisać się do newslettera: Raz w miesiącu informujemy o tym, co się wydarzyło i co się dopiero wydarzy w polskim tangu.

Nadchodzące wydarzenia

zareklamuj się
zareklamuj się

Najbliższe warsztaty

  • Wrocław 04-03-2016 » 06-03-2016 Maja Petrovic & Marko Miljevicinfo →
Więcej warsztatów »