kw

Ponowne narodziny

9 listopada 2016 Grzegorz Wdowiak 0

Minęło już pięć lat od czasu gdy 4 wrze­śnia 2011 roku ogło­si­łam powsta­nie Tango Nuestro. Przez ten okres moje więzi z tan­giem nieco osła­bły, a Tango Nuestro, mimo […]

1 2 3 20