Ostatnie artykuły

Tango Libre dla Ukrainy

War­szaw­scy tan­gu­eros posta­no­wili zwró­cić uwagę na ukra­iń­ską sytu­ację za pomocą tańca.

Co może dać tango?

Z Tere­ską i Jac­kiem Mazur­kie­wi­czami spo­tka­łam się tuż po popo­łu­dnio­wej milon­dze w klu­bo­ka­wiarni „Mam Ochotę”.

Warsaw Tango Weekend
Mężczyzna, który tańczył tango
Beata Maia Gellert
Sala Redutowa

Najdłuższy sylwester tangowy w Polsce

Już od 28. grud­nia będziemy mogli bawić się na wiel­kim syl­we­strze tan­go­wym na połu­dniu Pol­ski. W pla­nach cztery dni (i noce, przede wszyst­kim noce) zabawy w Bielsku-Białej i… gór­skim schro­ni­sku w Beski­dzie Śląskim

starsze artykuły »

Blogi

Newsletter Tango Nuestro
Podaj swój e-mail, aby dopisać się do newslettera: Raz w miesiącu informujemy o tym, co się wydarzyło i co się dopiero wydarzy w polskim tangu.

Nadchodzące wydarzenia

zareklamuj się
zareklamuj się

Najbliższe warsztaty

  • Rzeszów 21-04-2014 » 23-04-2014 Roberto Maioloinfo →
  • Jugowice 01-05-2014 » 04-05-2014 Tangowa Majówkainfo →
  • Rawa Mazowiecka 01-05-2014 » 04-05-2014 Majówka z tangiem (Kamila Jezierska, Jacek Mazurkiewicz)info →
  • Warszawa 10-05-2014 » 11-05-2014 Kasia Kosik i Marcin Błażejewskiinfo →
Więcej warsztatów »

Kalendarium

Wydarzyło się 16 kwietnia: